Ak máte aj vy používate QR kódy, alebo ste videli zaujimavé použitie qr kódu, zašlite nám ho na info@codlee.com