QR kódy sa dnes na Slovensku využívajú  iba v malej miere. Väčšinou ich vidíme iba na